Liên hệ

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hòa Nhất
Trụ sở: Khu 6, TT. Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội.

Điện thoại: 0246 685 5598
Hotline: 098 633 6598
KH Dự án: 098 633 6598
KH Bán lẻ: 093 935 6268
Email: hoanhatgroup@gmail.com